Inzetten op een groener wagenpark?

groen wagenpark

Inzetten op duurzaamheid, wordt een noodzaak omwille van de klimaatsverandering. Er is internationale druk en ook onze regeringen zetten er volop op in. Er zijn al heel wat grote bedrijven die mee op de kar springen en pronken met hun groener wagenpark. De CO2 uitstoot moet omlaag, daar zijn we allemaal mee eens. We zijn er ons bewust van dat hiervoor meer nodig is dan alleen de wagens aan te passen, ook industrie vervuilt mee… maar toch worden werkgevers onder druk gezet door de overheid. Werkgevers met vervuilende wagens die moeten een deel van de rekening betalen.

De cijfers! 

Een bedrijfsauto ter beschikking stellen heeft heel wat fiscale en financiële gevolgen voor zowel de werkgever als de werknemer:

 • Recuperatie van btw
 • Fiscale aftrekbaarheid van de auto- en brandstofkosten en de niet-aftrekbare btw op die kosten
 • CO2-solidariteitsbijdrage ten laste van de werkgever
 • Een belastbaar voordeel in natura bij werknemers en bedrijfsleiders
 • Een verworpen uitgave van de werkgever

Deze cijfers hangen dus af van de CO2 uitstoot van de wagen en of de wagen is aangedreven met brandstof, hybride of elektriciteit.

Fiscale aftrekbaarheid van de wagen en recuperatie BTW

Met ingang van aanslagjaar 2021 wordt de aftrekbaarheid van autokosten op een nieuwe wijze berekend.

Het aftrekbare percentage wordt namelijk vanaf aanslagjaar 2021 bepaald volgens volgende formule: 

120% – (0,5% x coëfficiënt* x aantal gram CO2/km)

*Een dieselwagen heeft een coëfficiënt van 1; Een benzinewagen heeft een coëfficiënt van 0,95; Een voertuig op aardgas met minder dan 12PK heeft een coëfficiënt van 0,90.

Het aftrekbaar gedeelte van de kosten voor auto’s waarvoor de formule moet worden gebruikt, mag niet lager zijn dan 50% en niet hoger dan 100%. Een elektrische wagen en hybride wagen (met max 50 gr CO2 uitstoot) zijn 100 % aftrekbaar. 

De andere kosten zoals brandstof, parkeertickets, verzekering,… zijn volgens hetzelfde percentage aftrekbaar. Idem voor de recupereerbare BTW

Bijvoorbeeld een benzinewagen met 106 gr CO2 heeft een aftrekbaarheids % van 69,95% dit wil zeggen dat de zowel de wagen als de benzine als de verzekering maar voor 69.95% kan ingebracht worden in de onkosten en dus 30.05% wordt beschouwd als winst waar je als bedrijf vennootschapsbelastingen op betaalt.  

Voordeel alle aard 

Ook het voordeel alle aard wordt bepaald op basis van de CO2 uitstoot. Het voordeel alle aard komt bij het belastbaar loon van de werknemer of de bedrijfsleider die de wagen ook voor privédoeleinden mag gebruiken. Hoe hoger het belastbaar loon, hoe hoger de bedrijfsvoorheffing.  

CO2-solidariteitsbijdrage ten laste van de werkgever

Tot slot betaalt de werkgever ook via het sociaal secretariaat maandelijks een CO2 bijdrage voor de wagens met een voordeel in natura, hier ook hoe hoger de CO2, hoe hoger de solidariteitsbijdrage

Conclusie

De werkelijke kosten van de ter beschikkingstelling van een firmawagen kunnen hoog oplopen. Naast de kost van de wagen worden er nog extra taksen aangerekend zoals vennootschapsbelastingen, bedrijfsvoorheffing en CO2 solidariteitsbijdrage. Deze extra kosten kan je alleen drukken door te investeren in een groener wagenpark. Het is dus zeker de moeite om je rekening te maken bij het aankopen van je nieuwe wagen van de totale kost van de wagen. De cataloguswaarde/aankoopbedrag van een elektrische wagen zal hoger liggen, daarnaast moet je als werkgever ook investeren in oplaadpunten, maar toch bespaar je in het betalen van de extra belastingen en in het brandstofverbruik. In het kader van de duurzaamheid en het resultaat ervan is het toch opportuun om de extra centjes te investeren in de wagen in plaats van hiermee de staatskas te spijzen.

Figures & facts … enkele voorbeelden

Aangezien we niet veel van wagens kennen, hebben we een simulatie gevraagd aan Yoeri Freson Accountmanager bij Groep Ceulemans

Operationele leasing 48 maanden met gemiddeld 30.000 km/jaar

Voorbeeld 1 :Volkswagen  ID.3 (elektrisch) versus Volkswagen Golf VIII (benzine)

De cataloguswaarde van de Volkswagen ID.3 is hoger maar het maandelijks leasebedrag is lager, dit omdat de restwaarde van de wagen na 48 maanden hoger is dan een niet-elektrische wagen. In totaal is de maandelijkse kost van de Volkswagen ID.3 €143 lager dan de benzine dit omwille van volgende redenen:

 • Energiebudget (brandstof) is bijna de helft minder brandstof
 • De verworpen uitgaven is 84 % lager dan een benzine 
 • De CO2 bijdrage voor de werkgever blijft hetzelfde
 • De Verkeersbelastingen en inverkeerstelling is lager voor een elektrische wagen 
 • Het voordeel in natura verschilt met €6.32/maand.

KNOP zie de volledige simulatie 

Voorbeeld 2 :Passat Variant GTE- 2020 (Hybride) versus Passat Variant 2020 Diesel

De cataloguswaarde van de Hybride wagen is hoger, maar het maandelijks leasebedrag is lager, dit omdat de restwaarde van de hybride wagen na 48 maanden hoger is dan de Dieselwagen. In totaal is de maandelijkse kost van de Hybride wagen €152,09 goedkoper omwille van volgende redenen

 • Energiebudget (brandstof) van een Hybride wagen is 11% lager dan een de Diesel.
 • De verworpen uitgaven is 86,5 % lager dan de Diesel  
 • De CO2 bijdrage voor de werkgever is lager
 • Het voordeel in natura voor de hybride is €47.79/maand minder dan de Dieselversie 

Tip van de week “Auteursrechten voor bedrijfsleiders”

Ingeval je als zaakvoerder een creatief werk uitvoert dat kan worden uitgedrukt in een concrete vorm en dat origineel is, wordt dit werk beschermd door auteursrechten. Een werk is origineel wanneer er een intellectuele schepping en persoonlijke stempel is. Het recht wordt automatisch toegekend en de auteur heeft het alleenrecht om het werk te exploiteren. Het kan gaan over opleidingen maken, films maken, blogs schrijven, een boek schrijven, software schrijven,….

De inkomsten die voortkomen uit deze auteursrechten bij zelfstandigen worden beschouwd als roerend inkomen.  Daarbovenop kunnen auteurs genieten van een kostenforfait op het ontvangen inkomen, dat bijgevolg is vrijgesteld van voorheffingen. Het saldo na aftrek van het kostenforfait is onderworpen aan een voorheffing van 15%.  Daarnaast wordt het inkomen uit auteursrechten niet beschouwd als beroepsinkomen dat in rekening wordt gebracht voor het berekenen van de sociale bijdrage als zelfstandige. 

 Wat moet je doen om hier aanspraak op te maken?

 • Een overeenkomst voor de overdracht van auteursrechten opmaken
 • Een fiscale ruling (voorafgaandelijke beslissing) aanvragen aan de fiscus, dit geeft je rechtszekerheid.

Zoals altijd kan je bij ons terecht indien je hier een helpende hand bij wilt. Contacteer ons vandaag nog en ontdek hoe we jouw leven makkelijker kunnen maken.