Hoe een contract- of loonvoorstel maken? Tips & Tricks

contractvoorstel

Wanneer je een kandidaat hebt gevonden en wil aanwerven bied je deze een loonoffer aan. Het is een fase van de onderhandelingen, maar hoe pak je dit het beste aan? Doe je dit mondeling of mag je dit ook schriftelijk doen?

Weet dat je een contract voor onbepaalde duur ook mondeling kan afsluiten, je bent dus niet verplicht om een schriftelijk contract te hebben. We raden dit natuurlijk wel aan. Als je een contractvoorstel doet, kan dit dus beschouwd worden als een arbeidsovereenkomst. Ingeval je last minute toch voor een andere kandidaat kiest, kan de andere kandidaat dus claimen dat jullie een contract hebben en dat je als werkgever een opzegvergoeding moet betalen.

Hoe een schriftelijk loonvoorstel opmaken?

Met je loonoffer wil je graag de kandidaat over de streep trekken om bij jou te komen werken, breng daarom al de concrete voordelen in kaart. Naast het opnemen van het bruto maandloon en loonvoordelen zoals bonussen, maaltijdcheques, verzekeringen, onkostenvergoedingen,….. breng je ook je arbeidsvoorwaarden in kaart zoals glijtijd, extra vakantiedagen, telewerk, kortingen, enz.

Daarnaast moet je een voorbehoud opnemen in je voorstel. Vermeld expliciet dat het slechts een aanbod betreft, onder alle voorbehoud van recht. Voeg er ook aan toe dat de betreffende loonvoorwaarden slechts zullen gelden mits er over alle aspecten va de samenwerking een akkoord bereikt wordt en mits dit zo bevestigd wordt in een door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst.

Tot slot beperk je het voorstel in tijd, dat het namelijk maar geldig is tot een bepaalde datum. Je vermeldt eveneens expliciet dat het aanbod vervalt als er tegen een bepaalde datum geen aanvaarding is.

Is het nodig om de arbeidsvoorwaarden van het loonvoorstel op te nemen in het individueel contract?

We adviseren om de arbeidsvoorwaarden die individueel overeen zijn gekomen toch op te nemen in de arbeidsovereenkomst, dit om zo duidelijkheid naar de medewerker te geven. Arbeidsvoorwaarden die collectief zijn vastgelegd in een CAO of in het arbeidsreglement zijn automatisch van toepassing en moeten dus niet opgenomen worden in het contract. Bijvoorbeeld bij het toekennen van een woon-werkverkeervergoeding conform de regels van het paritaire comité.

Heb jij hulp nodig bij het samenstellen van een loonvoorstel? Wil jij dit ook zo optimaal mogelijk doen? Contacteer ons, we helpen je graag verder.