De loonnorm: wat is het? En waarom is het ook op mijn bedrijf van toepassing?

Wat is de loonnorm

Wegens een gebrek aan professioneel akkoord heeft de regering enkel de maximale loonnorm (of loonmarge) voor de periode 2021-2022 vastgelegd op 0,4% (dus een maximum van 0,4% voor twee jaar samen). Deze loonnorm was al enige tijd gekend, maar werd nu officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wat is de loonnorm?

De loonnorm (de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling) wordt om de twee jaar vastgelegd en bepaalt hoeveel de loonkosten maximaal mogen stijgen. Dit maakt het mogelijk om de loonkostenontwikkeling in België preventief aan te passen aan de verwachte evolutie bij onze voornaamste handelspartners Duitsland, Nederland en Frankrijk.

De loonnorm fungeert als een soort omkadering van het tweejaarlijkse loonoverleg in de sectoren en de ondernemingen. De sectoren zullen dus zelf invullen hoe die 0.4% loonkostverhoging ingevuld kan worden. Dit naast de sectorale bepalingen over de jaarlijkse indexeringen en de baremieke verhogingen.

Is dit bindend voor de werkgever?

Ja, strikt genomen moeten werkgevers zich houden aan deze maximale loonmarge van 0,4% voor de loonkostenontwikkeling binnen hun bedrijf, zoniet riskeren ze een administratieve boete van maximaal € 5.000 per werknemer. Maar eerlijk gezegd… heeft de overheid dit in het verleden nog nooit gecontroleerd bij werkgevers.

Deze marge van 0,4% is echter een gemiddelde dat geldt voor al zijn werknemers. Een individuele werknemer kan dus perfect meer dan 0,4% loonsverhoging krijgen, zolang de gemiddelde maximale loonkoststijging gerespecteerd wordt. Het komt erop neer dat je als werkgever niet veel marge meer hebt.

Strikt genomen mag je dus alleen loonopslag geven wanneer de medewerker promotie maakt!

Maar wat kan je dan nog wel geven aan je medewerkers?

Naast de jaarlijkse indexering vallen ook volgende zaken buiten de loonnormwet, wat wil zeggen dat deze niet worden meegeteld als loonkost:

  • de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (de zogenaamde CAO 90-bonus)
  • de winstpremie
  • coronamaatregelen genomen voor 12 april 2021 zoals o.a. de coronapremie en het vaccinatieverlof

Wil je toch graag iets extra toekennen aan je medewerker zonder een stijging van je loonkost? Heb je dan al eens nagedacht over een (budgetneutraal) cafetariaplan? Wil je meer weten lees dan deze blog.

De berekening van de gemiddelde loonkost en de beschikbare marge is niet evident. Bovendien vullen enkele administratieve nota’s de juridische regels rond de loonnorm aan. Heb je nood aan een correct advies? Contacteer ons vandaag nog.