5 tips voor een vlotte en succesvolle onboarding

Jouw bedrijf is in volle groei en helemaal klaar om nieuwe medewerkers te verwelkomen. Maar hoe begin je daaraan? Je start best met het ontwikkelen van een robuust onboardingsplan voor een vlotte integratie van je collega’s. Niet alleen een nuttig startpunt, maar het vraagt ook betrokkenheid van het hele team: hr-medewerkers, leidinggevenden en de directe collega’s. Legal + HR Solutions geeft 5 tips om het onboardingsproces vlekkeloos te doorlopen.

#1 Start met een goede preboarding

Een optimale onboarding begint zelfs voor de eerste werkdag. Enkele dagen voor de startdatum neem je contact op met je nieuwe medewerker. Met een vriendelijk telefoongesprek of een fijne mail stel je de toekomstige collega op zijn gemak en bespreek je vlot de verwachtingen voor de eerste werkdag. Zo vermijd je alvast onnodige stress of onzekerheden. Zorg dat ook je huidige werknemers op de hoogte zijn van de teamuitbreiding. Communiceer duidelijk wat er van hen wordt verwacht bij de opstart van de nieuwe werknemer.

#2 Zorg voor een warm welkom

Een positieve eerste indruk is onvervangbaar. Dat geldt ook bij de onboarding van een nieuwe medewerker. Begin de eerste werkdag meteen met een informeel introductiemoment met het hele team. Geef voldoende ruimte om je nieuwe werknemer te laten kennismaken met relevante collega’s en wijs eventueel een buddy of mentor toe voor nauwere begeleiding tijdens de eerste weken. Zorg voor een informatief startpakket, maar vermijd een information overload: belangrijke input kan je spreiden over de eerste weken. Heb je samen de rolverdeling op scherp gesteld en het takenpakket verdeeld? Proficiat! Je team kan met frisse energie aan de slag.

#3 Voorzie tijd voor integratie

Tijdens de initiële integratie in het team is het cruciaal om concrete doelstellingen en verwachtingen voorop te stellen. Denk na hoe je de nieuwe medewerker het best laat kennismaken met jouw producten of diensten. Overloop samen de eerste taken en zorg ervoor dat je nieuwe collega zich voldoende ondersteund voelt. In deze fase is het belangrijk om een balans te vinden tussen vertrouwen geven en kort op de bal spelen met check-ups en feedback. Maak duidelijk dat de deur van jouw kantoor steeds openstaat en dat alle vragen welkom zijn.

#4 Ontwikkel een sterk opleidingsbeleid

Geen onboarding van nieuwe collega’s zonder het aanbieden van een sterk opleidingstraject. Het opleiden en ontwikkelen van medewerkers is hoe dan ook onontbeerlijk in het hedendaagse ondernemingslandschap. Jouw werknemer bouwt gespecialiseerde competenties op en doorloopt zo een mooi groeitraject met eventuele doorgroeimogelijkheden. Ondertussen groeit jouw onderneming mee. De implementatie van een degelijk opleidingsplan is niet eenvoudig en vraagt veel coördinatie. Zet in op individuele talenten en behoeften en kies voor de persoonlijke aanpak.

#5 Plan regelmatig feedback en evaluatie

Je hebt nu een sterk onboardingsproces in de steigers staan en je nieuwe medewerker is goed vertrokken. Natuurlijk is er altijd marge voor verbetering. Plan daarom voldoende feedbackmomenten in. Je kan starten met een informeel gesprek waarbij je samen bekijkt welke doelen al dan niet werden gehaald. Zit je nieuwe collega nog met onzekerheden of opleidingsnoden? Dankzij deze feedback kan je daarop inspelen, ook bij toekomstige aanwervingen. Regelmatig evalueren heeft meerdere voordelen: je kan je werknemer bijsturen waar nodig, je leert je eigen noden beter kennen en je verzamelt waardevolle informatie voor toekomstige aanwervingen.

Hoe pak je een evaluatiegesprek best aan? Hoe vind je een evenwicht tussen assertief leiderschap en een empathische communicatiestijl? Vraag Point HR om advies.