Geschenken: loon of niet?

gifts

In principe worden geschenken van de werkgever aan de medewerker beschouwd als loon. Dit wil zeggen dat je er belastingen en socialezekerheidsbijdragen op moet betalen. Voor een aantal specifieke gelegenheden geldt dit niet. Geschenken worden niet als loon gezien ter gelegenheid van een specifieke gebeurtenis en wanneer ze een bepaald bedrag niet overschrijden.

Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar

Wil jij jouw medewerkers op het einde van het jaar een cadeau geven? Doe dit dan naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar!

Een geschenk geven kan:

 • in natura,
 • in geld,
 • of als geschenkcheque.

De waarde van jouw geschenk mag niet meer bedragen dan 40 euro per jaar per medewerker. Heeft de medewerker kinderen ten laste, dan mag je hierbij nog 40 euro per jaar per kind toevoegen. Hierop moet je geen belastingen en sociale zekerheid betalen.

Is een eindejaarsgeschenk aftrekbaar als beroepskost? Ja, wanneer:

 • alle medewerkers hetzelfde voordeel krijgen;
 • de toekenning gebeurt voor een specifieke gelegenheid;
 • het totaalbedrag niet hoger is dan 40 euro per medewerker (eventueel verhoogd met 40 euro per kind ten laste).

Een mooi sociaal voordeel, niet? Wanneer je toch over het budget van 40 euro (al dan niet verhoogd met 40 euro per kind ten laste) gaat, zal de fiscus dit wél kwalificeren als loon. Dan zal het totale bedrag belast worden. Bijvoorbeeld: beslis je om elke medewerker 100 euro te geven, dan beschouwt de fiscus het volledige bedrag, 100 euro als loon, ongeacht het aantal kinderen ten laste.

Pensionering medewerker

Wanneer je medewerker op pensioen gaat, wil je hem/haar hiervoor een extraatje geven. Is er een interessante formule? Wat mag, welke voorwaarden moet je respecteren?

 • Je mag een bedrag in geld of onder de vorm van geschenkencheques geven.
 • Maximaal 40 euro per volledig dienstjaar, met een absoluut maximum van 1000 euro.
 • Je moet minstens 120 euro geven.

Opgelet: dit geldt enkel voor de ‘echte pensioenen’ en niet voor de brugpensioenen/ stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Je mag geen cadeau in natura geven.

Huwelijk of afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning

Een fiscaal interessant huwelijkscadeau? Dat kan. Hou je hierbij aan volgende richtlijnen:

 • De waarde mag maximaal 245 euro per medewerker bedragen;
 • Je mag een geschenk in natura, in geld of onder de vorm van geschenkencheques geven.

Zolang je je aan deze afspraken houdt, moet je geen socialezekerheidsbijdragen betalen en worden de geschenken niet als loon gezien. Wanneer je toch boven het bedrag van 245 euro gaat, zal je enkel op het overschreden deel socialezekerheidsbijdragen moeten betalen. Merk op dat dit bij eindejaarsgeschenken anders geregeld is.

Anciënniteitspremie

Een anciënniteitspremie in natura, in geld of in geschenkencheques is geen loon zolang je volgende principes respecteert:

 • Je medewerker kan slechts tweemaal tijdens zijn loopbaan van dezelfde werkgever een anciënniteitspremie ontvangen. De eerste keer na 25 jaar dienst. De tweede keer ten vroegste na 35 jaar in dienst.
 • Het maximale bedrag mag de eerste keer niet hoger zijn dan éénmaal het brutobedrag van het maandloon. De tweede keer mag het bedrag niet hoger zijn dan tweemaal het brutobedrag van het maandloon.

Net zoals bij de geschenken bij het huwelijk, zal enkel op het bedrag dat de anciënniteitspremie overschrijdt socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald.

Wil je graag bekijken welke geschenken je kan geven aan jouw medewerkers? En welke formaliteiten je hierbij moet vervullen? Twijfel je of je aan alle voorwaarden voldoet? Contacteer ons vrijblijvend!