Werken met jobstudenten? De do’s and don’ts!

Jobstudenten

De lente doet zijn intrede en de zomer is in aantocht. Het moment dat studenten beginnen uit te kijken naar een geschikte studentenjob en werkgevers zoeken naar studenten om de zomer te overbruggen zodat pieken opgevangen kunnen worden en de werknemers kunnen genieten van een welverdiende vakantie.

Voordelen van een jobstudent

Zowel voor jou als werkgever als voor de student is het een financieel voordelige formule. Beide partijen geniaeten van een RSZ-vermindering. De werkgever betaalt 5.42% sociale bijdrage op het brutoloon van de student. De werknemer betaalt 2.71% solidariteitsbijdrage op het brutoloon. Daarnaast geniet de student ook van een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.  

Je moet hiervoor wel aan verschillende voorwaarden voldoen:

  • De student is +15 jaar met getuigschrift eerste graad secundair onderwijs of de student is + 16 jaar.
  • De tewerkstelling wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
  • De student mag niet meer dan 475 uren per kalenderjaar (van 1 januari tem 31 december) werken.
  • De student is ingeschreven in een onderwijsinstelling.

Tot slot bouwt de student geen recht op voor enkelvoudig -en dubbel vakantiegeld.

Wettelijke verplichtingen als werkgever?

Voor de eerste werkdag van de student moet je als werkgever een DIMONA-aangifte doen, dit kan je doen via je sociaal secretariaat.

Je bent verplicht om een schriftelijke studentenovereenkomst af te sluiten. Deze overeenkomst is steeds van bepaalde duur. In deze overeenkomst moet je op voorhand de gewerkte dagen opnemen en de taakuitvoering duidelijk noteren.

Je mag een student ook buiten de zomervakantie of andere schoolvakanties tewerkstellen, maar het is verboden om de student tewerk te stellen tijdens zijn lessenrooster. Met andere woorden, de student mag niet afwezig zijn op school omwille van de studentenjob.

Hoeveel loon betaal ik de jobstudent?

Binnen het paritaire comité waar je bedrijf onder valt, worden regels opgenomen over het loon van studenten. Je moet hier het minimumloon respecteren. Als je paritair comité extra voordelen toekent, heeft de student hier ook recht op wanneer deze niet expliciet wordt uitgesloten. 

Of je een woon-werkvergoeding moet betalen is eveneens afhankelijk van de afspraken binnen je paritair comité.

Vaak krijg ik de vraag of studenten ook recht hebben op maaltijdcheques? Je kan studenten hiervan uitsluiten, maar dit vermeld je best expliciet in je arbeidsreglement.

Het is niet gebruikelijk om een jobstudent een onkostenvergoeding toe te kennen. Maar strikt genomen ben je als werkgever verplicht om de extra onkosten te vergoeden die de student heeft in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Je kan hier afspraken over maken zoals bijvoorbeeld dat je pas vergoedt op basis van het voorleggen van een bewijs, factuur of onkostennota.  

Enkele kanttekeningen

Via de tool/app student@work kan de student de gewerkte uren raadplegen om zo de grens van 475 u te bewaken.  Je kan als werkgever steeds een attest opvragen aan de student over de officiële status hiervan.

Als de student het kindergeld niet wil verliezen mag deze per kwartaal niet meer werken dan 240 uren behalve in kwartaal III (tijdens de zomermaanden).

Om fiscaal ten laste te blijven van de ouders, mag de student bruto niet meer verdienen dan 7.102,50 € per jaar, maar dit kan variëren afhankelijk van de persoonlijke situatie. Meer info zie https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/student/ten_laste#q2

Hulp nodig bij het tewerkstellen van je jobstudent? Wij helpen je graag verder. Contacteer ons vandaag nog om te starten.