Vertrouwenspost of leidinggevende functie: voor wie de arbeidsduur niet geldt

leider

De arbeidsduurregelgeving is van openbare orde, wat wil zeggen dat partijen hier niet van kunnen afwijken. Maar in de arbeidswetgeving is een uitzondering opgenomen: werknemers die een leidende functie of vertrouwenspost uitoefenen zijn uitgesloten van de bepalingen over arbeidsduur, nachtarbeid, rusttijden, pauzes en uurroosters.

Geen recht op overloon

Wanneer ‘gewone werknemers’ overuren presteren, gelden er strikte regels. Zo zal je overloon en/of inhaalrust moeten toekennen. Dit geldt niet voor werknemers die een vertrouwenspost of leidende functie uitoefenen. Zij mogen – binnen redelijke grenzen – onbeperkt werken, ook buiten het ‘normale rooster’ en kunnen geen overloon claimen.

Wat verstaan we onder ‘leidende functie’ of ‘vertrouwenspost?

Een Koninklijk Besluit uit 1965 somt concreet op wie onder deze uitzondering valt. Zo vallen hier bijvoorbeeld onder:

  • Directeurs en personen die gezag over de onderneming uitoefenen;
  • Ingenieurs en technici wanneer hun aanwezigheid nodig is voor de veiligheid;
  • Dierenartsen;
  • Privésecretarissen;
  • Personen die onder hun verantwoordelijkheid de onderneming tegenover derden kunnen verbinden;
  • Controle inspecteurs;
  • Filiaaluitbaters;
  • Huisbewaarders;
  • Magazijniers verantwoordelijk voor de voorraad en inventaris waarbij ze gezag over andere werknemers uitoefenen,….

Het Koninklijk Besluit is sterk gedateerd, daarom laten rechtbanken vaak toe dat de lijst moderner en ruimer geïnterpreteerd mag worden, rekening houdend met de beroepen van vandaag.

Een management assistant verantwoordelijk voor de personeelsadministratie en preventie maakt deel uit van het leidinggevend personeel, want dit is de moderne versie van een privésecretaris. Een property manager kan je beschouwen als de hedendaagse huisbewaarder. Let op, het gaat niet om de titel die je erop kleeft, de rechter zal altijd beoordelen op basis van de concrete taken. Oefent de management assistant louter administratief werk en onthaalopdrachten uit, dan is er geen sprake van een leidende functie.

Een voldoende hoog loon

Naast de concrete inhoud van de functie zal de rechter nagaan of het loon ‘voldoende hoog’ is. Vaste regels bestaan hiervoor niet, maar je zal in ieder geval meer moeten betalen dan het strikte minimumbarema. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanspraak maken op een bonus. Bij een voldoende hoog loon gaat men er immers van uit dat de ‘extra uren’ in het loon inbegrepen zijn.

Arbeidsovereenkomst en arbeidsreglement

Je staat nog sterker wanneer de arbeidsovereenkomst bepaalt dat de werknemer een vertrouwenspost heeft of een leidinggevende functie en dat de partijen het loon voldoende hoog beschouwen zodat bijkomende prestaties hierin inbegrepen zijn. In het arbeidsreglement neem je op welke functies een vertrouwenspost of leidinggevende functie uitoefenen.

Twijfel je of een bepaalde functie een vertrouwenspost of leidinggevende functie is? Wil je graag ‘safe’ zijn en de arbeidsovereenkomst in die zin aanpassen? Twijfel je bij een bepaalde medewerker over het recht op overloon of inhaalrust? Neem gerust contact met ons op zodat we samen de juridische documenten op punt kunnen stellen.