Ik wil mijn werknemers belonen, maar me hier niet blauw aan betalen

bonus verloning

Wil je je medewerkers graag belonen na een succesvol jaar? En wil je het op een betaalbare manier doen?  

Als je een éénmalige bonus uitbetaalt van bijvoorbeeld 1.000 € kost dit jou 1.275 € en houdt de werknemer hier netto ongeveer 415 € aan over. Er gaat een dikke 850 € naar de overheid onder de vorm van sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing.

Gelukkig biedt de overheid een alternatief “het niet recurrente resultaatgebonden voordeel”. Een bonus waar je als werkgever 33% sociale bijdrage betaalt en de werknemer 13,07%, maar de bonus is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing. Dus wanneer je een bonus toekent van 1.000€, kost hij jou als werkgever 1.330€ maar houdt de werknemer hier 869,30 € netto aan over. Dit is het dubbele dan wanneer je de werknemer een éénmalige bonus uitbetaalt.

Je kan de niet recurrente bonus toekennen onder volgende voorwaarden:

 • Je stelt collectieve doelstellingen op voor al jouw werknemers of voor een categorie van werknemers (onderscheid tussen arbeiders, bedienden of tussen verschillende departementen)
 • het maximum bedrag van de bonus is 3.447 EUR bruto in 2021
 • Je onderneming heeft
  • een vakbond: dan moet je een collectieve arbeidsovereenkomst opmaken over het niet recurrente resultaatgebonden voordeel en deze CAO neerleggen bij de FOD Tewerkstelling
  • geen vakbond: 
   • Moet je een toetredingsakte opmaken
   • De toetredingsakte moet je bekendmaken aan je werknemers en deze hebben 15 dagen de tijd om opmerkingen in het opmerkingsregister te schrijven
   • Daarna moet je deze toetredingsakte neerleggen bij de FOD Tewerkstelling
 • Wanneer de collectieve doelstellingen betrekking hebben op 2021 moet de toetredingsakte ten laatste op 30 april2021 neergelegd worden bij de FOD Tewerkstelling. Met andere woorden je toetredingsakte moet ten laatste op 15 maart bekendgemaakt worden aan de werknemers zodat deze nog 15 dagen de kans hebben om opmerkingen te formuleren.

Heb je hulp nog bij het opmaken van de toetredingsakte? Contacteer ons vandaag nog en ontdek hoe we jouw leven kunnen vergemakkelijken.