Wat als je werknemer langdurig ziek is?

langdurig ziek

Wanneer je werknemer uitvalt en langdurig afwezig is, is dit balen voor werkgevers, zeker als je bedrijf niet zoveel werknemers heeft is de impact groot.

Naast het feit dat je 30 dagen gewaarborgd loon moet betalen, zit je nog met het probleem dat het werk niet gedaan wordt. Dit kan je opvangen door een uitzendkracht tijdelijk aan te nemen. Het is in de meeste situaties moeilijk om een werknemer vast aan te nemen in de plaats van de zieke werknemer omdat je ingeval de zieke werknemer terugkomt je deze zijn oude functie moet teruggeven en zit je ook met een werknemer teveel in je bedrijf. Een goed alternatief is om een werknemer tijdelijk aan te nemen met een vervangingsovereenkomst. Het voordeel van de vervangingsovereenkomst is dat je kan afspreken dat het contract stopt op het moment dat de vaste werknemer terug komt werken. 

In België hebben werkgevers en werknemers ook geen “mindset” om bij langdurige ziekte te kijken of het bedrijf aangepast werk kan aanbieden en dus hierdoor sneller terug het werk kan hervatten. Dit komt omdat de ziektekost wordt afgeschoven op de maatschappij, namelijk de mutualiteit. Maar hoe langer de werknemer afwezig is, hoe moeilijker het wordt om de werknemer weer te integreren in je bedrijf. In Nederland is dit anders. Werkgevers moeten daar 2 jaar gewaarborgd loon betalen en hierdoor zijn deze bereid om de werknemer aangepast werk te geven. De werknemers worden er ook strikter opgevolgd door de arbeidsgeneesheer. De re-integratie bij ziekte zit er duidelijk ingeburgerd. 

Maggie De Block, voormalige Minister heeft hier verandering in willen brengen en een paar jaar geleden is het re-integratietraject voor langdurige werknemers ingevoerd. Na 4 maanden ziekte kan dus de werknemer, werkgever of mutualiteit vragen aan de arbeidsgeneesheer (gelinkt aan de externe dienst voor preventie en bescherming), om het traject op te starten. Je kan dus als werkgever dit traject opstarten om zo toch een zicht te kunnen krijgen in welke tijdsspanne de medewerker al dan niet kan terugkomen.

Hoe verloopt het re-integratietraject?

Bij de opstart zal de arbeidsgeneesheer de gezondheidssituatie met de werknemer bespreken en op basis van de informatie beslissen of 1. De werknemer het werk nog niet kan hervatten en bijgevolg de situatie later verder zal geëvalueerd worden, 2. De werknemer het werk kan hervatten mits aangepast werk 3. De werknemer definitief ongeschikt is om de functie te hervatten.

Indien de werknemer kan terugkomen mits aangepast werk kijk je eerst als werkgever of dit realiseerbaar is. Indien niet, dan blijft de medewerker arbeidsongeschikt, indien wel stel je samen met de werknemer en arbeidsgeneesheer een re-integratieplan op.

De arbeidsgeneesheer verklaart dat de medewerker definitief ongeschikt is om het werk te hervatten? Dan kijk je eerst of je de medewerker een andere functie kan aanbieden, is dit niet mogelijk dan mag je als werkgever het contract stopzetten wegens medische overmacht. Dit houdt in dat het contract wordt ontbonden en dat geen van beide partijen een opzegtermijn/vergoeding verschuldigd is. De medewerker maakt onmiddellijk aanspraak op een werkloosheidsuitkering.

Werknemer ontslaan?

Voor 2014 kon een werkgever de werknemer ontslaan met als “reden meer dan 6 maanden ziekte”, mits betalen van een verbrekingsvergoeding. Deze mogelijkheid is afgeschaft sinds het invoeren van het eenheidsstatuut. Waardoor het moeilijk wordt om afscheid te nemen van een langdurig zieke werknemer, omdat de ontslagreden “ziekte” een onredelijke en onkennelijk ontslag is waardoor je dus riskeert om een extra schadevergoeding te moeten betalen tussen 3 en 17 weken loon.

Ingeval je medewerker langdurig ziek is, heb je bijgevolg alleen de mogelijkheid om de piste van re-integratie traject te volgen. Hier kan alleen de arbeidsovereenkomst beëindigd worden ingeval de arbeidsgeneesheer oordeelt dat de medewerker medisch definitief ongeschikt is om de functie uit te voeren.

Voor veel kmo-bedrijven is dit dus een moeilijke situatie. Heb jij een langdurig zieke werknemer en wil je graag begeleiding bij het re-integratietraject? Contacteer ons vandaag nog en ontdek hoe we jouw leven kunnen vergemakkelijken.