Een “mobiliteitsbudget” toekennen in plaats van een firmawagen?

mobiliteitsbudget

We krijgen de laatste maanden steeds meer vragen over het mobiliteitsbudget. Het is een regeling opgesteld door de federale overheid om op een gunstige manier de wagen om te ruilen voor alternatieven zoals een fiets, openbaar vervoer, deelwagen,…. Er zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Indien je niet onder het toepassingsgebied van het “mobiliteitsbudget” valt, ben je als werkgever altijd vrij om je maandelijks budget om te zetten in een brutopremie voor de werknemer. Het spijtige hier is wel dat je daarop de volle pot sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing betaalt, bijgevolg zal de medewerker maar 40 % van je budget in cash ontvangen.

Voor wie?

Ten eerste moet je als werkgever op het moment dat de maatregel wordt ingevoerd al minstens 3 jaar ononderbroken bedrijfswagens aanbieden.

Daarnaast moet de werknemer bij de huidige werkgever:

  • Op het moment van de aanvraag minstens 3 maanden ononderbroken over een bedrijfswagen beschikken of daarvoor in aanmerking komen.
  • Tijdens de 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag minstens 1 jaar over een bedrijfswagen beschikken of beschikt hebben of daarvoor in aanmerking komen of gekomen zijn.

Deze minimumtermijnen gelden niet bij aanwerving en evenmin wanneer een medewerker gepromoveerd werd of van functie veranderde vóór de wetgeving rond het mobiliteitsbudget (1 maart 2019) in werking trad.

Bijgevolg is deze regelgeving spijtig genoeg niet van toepassing voor werkgevers die recent beslist hebben om een firmawagen aan te bieden. Een startende werkgever die minder dan 36 maanden actief is, moet op het ogenblik van het invoeren van het mobiliteitsbudget één of meerdere bedrijfswagens ter beschikking stellen van één of meerdere werknemers. Met andere woorden als je nooit een wagenpark hebt gehad, kan je ook geen mobiliteitsbudget aanbieden.

Is de mobiliteitsvergoeding verplicht?

De werkgever beslist om al dan niet de mogelijkheid aan te bieden om de bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsbudget. Daarnaast heeft de werknemer ook de keuze om hier al dan niet op in te stappen.

De kost van een mobiliteitsvergoeding

De invoering van het mobiliteitsbudget is een budgetneutrale operatie voor de werkgever. De keuze voor het mobiliteitsbudget is geen besparingsoperatie. Het mobiliteitsbudget stemt immers overeen met de reële jaarlijkse werkgeverskost van de bedrijfswagen die men opgeeft. De totale kost voor de werkgever blijft in beide opties gelijk.

Het mobiliteitsbudget

Het bedrag van het budget wordt berekend op basis van het budget dat de werknemer zou gekozen hebben.   

De werknemer kan kiezen hoe hij dit bedrag besteedt binnen een wettelijk vastgelegd systeem van pijlers:

Pijler 1: de werknemer kan kiezen voor een milieuvriendelijkere wagen

Pijler 2: de werknemer kan kiezen voor duurzame vervoersmiddelen en diensten zoals openbaar vervoer, carpooling, fiets,…

Pijler 3: de werknemer kan kiezen voor een restsaldo in cash

Voorbeeld: Annelies heeft recht op een firmawagen van 40.000 €, en de totale jaarlijkse kostprijs van deze wagen zou 10.000 € bedragen.  10.000 € is het mobiliteitsbudget dat Annelies jaarlijks ter beschikking krijgt. 

Annelies opteert om geen wagen meer te kiezen. Ze maakt geen gebruik van pijler 1.

Ze maakt wel gebruik van pijler 2:

  • Aankoop elektrische fiets 4.000 €
  • Abonnement deelwagen per jaar 500 €

Deze pijler is volledig vrijgesteld van sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing.

Het resterende bedrag van 5.500 € bruto wordt aan Annelies vergoed onder pijler 3. Het bedrag is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing, maar wel onderworpen aan een speciale sociale zekerheidsbijdrage van 38.07%.  Netto houdt Annelies hier 3.406,15 € aan over.

Voor de werkgever is het ganse budget een volledig aftrekbare beroepskost. Wat niet het geval is bij een firmawagen met brandstof.

Dus als je als werkgever reeds firmawagens aanbiedt aan je werknemers, kan het zeker interessant zijn om deze piste te bewandelen en om een mobiliteitsbudget aan te bieden.

Heb je hier vragen over of wil je kijken of je bedrijf hier gebruik van kan maken? Contacteer ons vandaag nog om jouw opties te bekijken.