Checklist eerste werknemer

6 stappen die je niet mag vergeten

Checklist eerste werknemer

Yes! Je hebt je eerste medewerker gevonden.
Wat moet je administratief doen bij je eerste medewerker?
Met deze checklist zie je niks over het hoofd.

1. Aanmelden bij RSZ als werkgever

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) int de sociale bijdragen van werkgevers. Die bijdragen worden gebruikt voor de uitbetaling van pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, gezondheidszorg, etc.

Om dit proces efficiënt te organiseren moet de RSZ elke werkgever kennen. Dit gebeurt aan de hand van een identificatienummer – jouw unieke sleutel voor alle toekomstige communicatie met de RSZ.

2. Doe een DIMONA -aangifte

Vervolgens moet elke nieuwe medewerker officieel aangemeld (en afgemeld) worden via een DIMONA-aangifte. Op die manier weet de RSZ ten allen tijde wie bij jou in dienst is.

Doe dit voor de eerste werkdag van elke medewerker. Zo vermijd je nodeloze sancties of boetes vanwege de RSZ.

3. Getekende arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst vat de belangrijkste afspraken samen tussen werkgever en werknemer: verloning, duur van de overkomst, of zelfs bepaalde clausules zoals een scholingsbeding.

De wet gaat ervan uit dat elke samenwerking van onbepaalde duur en voltijds is. Daarom is een arbeidsovereenkomst voor een voltijds contract van onbepaalde duur geen absolute noodzaak. We raden echter sterk aan om alle afspraken wél schriftelijk vast te leggen en door beide partijen te laten tekenen, om mogelijke misverstanden te vermijden.

4. Arbeidsreglement opmaken

Waar een arbeidsovereenkomst individuele afspraken tussen werkgever en werknemer regelt, worden in een arbeidsreglement algemene afspraken gemaakt. Het arbeidsreglement beschrijft de rechten en plichten van werkgever en werknemer: werktijden en rustpauzes, regelingen rondom ziekte, vakantiebepalingen, de wijze van loonbetaling, opzegtermijnen, etc.

Een arbeidsreglement is een wettelijke verplichting zodra je je eerste medewerker in dienst neemt. Daarbij moet je elke medewerker bij indiensttreding een kopie bezorgen van dit arbeidsreglement.

5. Afsluiten arbeidsongevallenverzekering

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering voor je personeel af te sluiten. Deze polis vergoedt de economische gevolgen voor je medewerker ten gevolge van een arbeidsongeval (dus tijdens de werkuren) of een ongeval op weg van of naar het werk.

Een arbeidsongevallenverzekering wordt afgesloten bij een verzekeringsmakelaar. In globo wordt de kost van de polis bepaalt door het risicoprofiel van het werk en het aantal medewerkers dat je onderneming tewerk stelt.

6. Aansluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Van zodra je één werknemer in dienst neemt, moet je een preventieadviseur aanduiden. De voornaamste verantwoordelijkheden zijn: hygiëne, ergonomie en veiligheid van je medewerkers op de werkvloer.

Bij een eerste aanwerving mag je als werkgever zelf de rol van interne preventieadviseur op jou nemen. Dit kan en mag je blijven doen, tot je 20 mensen in dienst hebt. Voor een aantal gespecialiseerde aspecten ben je wel verplicht je te laten bijstaan door specialisten. Dit betreft de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Er zijn verschillende instanties en de kost ligt wettelijk vast.

Let's go!

Jouw PointHR startersadviseur begeleidt je van A tot Z doorheen dit ganse traject:

  • Stevig wettelijk kader waarbij je als werkgever stevig de touwtjes in handen houdt.
  • Optimale samenstelling loonpakket (lees: minimale werkgeverkost met maximaal netto voor je medewerker).

Deze startersadviseur zal nadien trouwens jouw vaste contactpersoon blijven voor onze verdere samenwerking. Op die manier bouwen we in de maandelijkse loonverwerking verder op de eerdere contacten.

eerste werknemer

Deze ondernemers gingen je voor

Deze mensen hebben net als jij de stap gezet naar het ondernemen en stuitten op een bekend pijnpunt – wat allemaal in  orde brengen om personeel aan te brengen voor mijn zaak?

Met de hulp van PointHR konden deze top-ondernemers in een mum van tijd aan de slag gaan. Ben jij de volgende?

Mogen wij je HR aanpakken?