PointHR & de KMO-Portefeuille

PointHR BV werd geregistreerd als dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille. Dat betekent concreet dat jij als onderneming met zetel in Vlaanderen een subsidie van 20% tot 30% krijgt op de door ons verstrekte adviezen.

Wat is de KMO-Portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid waardoor jij – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van jouw onderneming verbeteren. Concreet zijn dit adviezen zoals bijvoorbeeld een actieplan opstellen voor het onboarding van nieuwe medewerkers.

Ons registratienummer voor de pijler ‘advies’ DV.A240801.

Hoe werkt het precies?

De KMO-portefeuille kan gebruikt worden door KMO’s, vrije beroepen, zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep mits aan bepaalde voorwaarden voldaan is.

Je kan de KMO-portefeuille gebruiken voor het inwinnen van advies.

De diensten die bij PointHR in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

  • Projecten rond bedrijfsdemografie en gevolgen voor de toekomstige personeelsbezetting
  • Uitwerken van een rekruteringsstrategie
  • Adviezen inzake samenwerking en communicatiestructuur binnen de onderneming
  • Opstellen van functie- en competentieprofielen
  • Projecten rond teamwerk
  • Advies inzake het werken aan het bedrijfsklimaat
  • Projecten rond optimale personeelsbezetting en personeelsrotatie
  • Personeelstevredenheidsbevraging met advies naar aanpak toe
  • Verbetering van het werkklimaat naar aanleiding van fusies
  • Advies inzake het HR-beleid

Een kleine onderneming die gebruik maakt van onze diensten kan tot 30% steun genieten via de KMO-portefeuille. Een middelgrote onderneming ontvangt tot 20% steun.

Een aanvraag voor de KMO-portefeuille kan via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Ons registratienummer voor advies DV.A240801.

Je kan je subsidies ook stopzetten en een aanvraag tot terugbetaling doen.

PointHR KMO-Portefeuille

Wat onze klanten zeggen

Wil je eindelijk je HR uit handen geven aan een expert?

Laten we eens samenzitten